પશ્ચિમ બંગાળમાં મોટી દુર્ઘટના: રાજસ્થાનથી ગુવાહાટી જઈ રહેલી બીકાનેર એક્સપ્રેસ દોમોહાની પાસે પાટા પરથી નીચે ઉતરી, કોઈ જાનહાનિની ખબર નહિ

પશ્ચિમ બંગાળમાં મોટી દુર્ઘટના: રાજસ્થાનથી ગુવાહાટી જઈ રહેલી બીકાનેર એક્સપ્રેસ દોમોહાની પાસે પાટા પરથી નીચે ઉતરી, કોઈ જાનહાનિની ખબર નહિ