દિલ્હીનો ઉભરતો તારલો: 40 ઓવરની મેચમાં 13 વર્ષના ક્રિકેટરે 137 મિનીટ સુધી બેટિંગ કરી 331 રન બનાવ્યા, ઈનિગ દરમિયાન ફટકાર્યા 28 ચોગ્ગા અને 30 સિક્સ

દિલ્હીનો ઉભરતો તારલો: 40 ઓવરની મેચમાં 13 વર્ષના ક્રિકેટરે 137 મિનીટ સુધી બેટિંગ કરી 331 રન બનાવ્યા, ઈનિગ દરમિયાન ફટકાર્યા 28 ચોગ્ગા અને 30 સિક્સ