અમદાવાદમાં હિંસા: દરિયાપુરમાં વીજચેકીંગ કરવા ગયેલા કર્મચારીઓ પર પથ્થરમારો, 4 ટોરેન્ટ પાવરના અને 3 પોલીસકર્મીઓ ઈજાગ્રસ્ત

અમદાવાદમાં હિંસા: દરિયાપુરમાં વીજચેકીંગ કરવા ગયેલા કર્મચારીઓ પર પથ્થરમારો, 4 ટોરેન્ટ પાવરના અને 3 પોલીસકર્મીઓ ઈજાગ્રસ્ત